Новини

КРЕС-Д ще управлява всички бизнес процеси с 1C:ERP

КРЕС-Д ЕООД започна внедряване на най-новата версия на 1C:ERP. Предприятието е производител на хидравлични цилиндри със специално предназначение. Те се използват в минната промишленост, за корабостроенето и кораб ремонта, за нефтодобивната промишленост, за пристанищни съоръжения, за автоматизирани линии при производството на стъкло и други хидравлични елементи.

1C:ERP ще управлява всички процеси в Елдоминвест

След обстойно проучване на средата и планиране, Давид Холдинг АД започна внедряване на 1C:ERP в Елдоминвест Варна - един от най-големите производители на бойлери и домакински електроуреди в България.

ДАВИД Холдинг автоматизира АЕЦ на Армения с модерна и съвременна софтуерна информационна система за планиране и управление

В първите седмици на новата година, в столицата на Армения Ереван, се състоя стартова работна среща на екипите от специалисти, които ще изпълняват проект за обезпечаване на АЕЦ на Армения с модерна и съвременна софтуерна информационна система за планиране и управление на техническото обслужване и ремонти.

Успешно приключи внедряването на 1C:ERP в ЕМКА АД

Успешно и в срок екипът на ДАВИД ХОЛДИНГ АД приключи изпълнението на проект "Внедряване на софтуерната система за цялостно планиране и управление на бизнеса 1C:ERP в ЕМКА АД. Проекта е реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.“.

Image
Image