• 02 490 1600
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управление на персонала

Днес все повече организации осъзнават важността от изграждане на система за ефективно управление на персонала, тъй като квалифицираните, инициативни и лоялни служители са способни съществено да повишат ефективността на работата на предприятието. Управлението на данните за стотици и хиляди служители, провеждане на мероприятия по подбор и обучение на персонала, оценка на квалификацията на производствения и управленски състав, изисква приложението на програмни продукти, позволяващи ефективно да се планира и осъществява кадровата политика на предприятието. 

Решението 1C:Enterprise ERP предоставя възможност за:

 • планиране на потребностите от персонал;
 • планиране на заетостта и графика за отпуски на служителите;
 • решаване на задачите за кадрово обезпечение - подбор, анкетиране и оценка на персонала;
 • кадрови контрол и анализ на личния състав;
 • анализ на нивото и причините за текучество на кадрите. 

За планиране на нуждите на организацията от персонал в системата се използва  кадрови план. Този план позволява да се прегледат различни варианти за подбиране и разпределение на кадрите.

thumb_117 

Чрез кадровия план може да се получи информация за:

 • организационно-длъжностния състав;
 • плана за промени в организационно-длъжностния състав и разходите за персонал;
 • планирани разходи за трудови възнаграждения на служителите.

След като се разработи кадровия план, той следва да бъде утвърден от ръководството. За тази цел се използва специален инструмент, чрез който ръководителя може да контролира промените в кадровия план, да ги потвърди или отхвърли. За получаване на изчерпателна информация относно взимането на решения, ръководството може да се възползва от справките за промени и разходи за персонал.

thumb_118

За преглед на планираните средства за заплати се използва справката "Фонд разходи за персонал". В справката са отразени разходите за трудови възнаграждения, зададени в кадровия план. Показателите могат да бъдат представени, както в табличен вид, така и във вид на диаграма. 

thumb_119

1C:Enterprise ERP улеснява процеса на подбор на кадрите и едновременно с това способства за повишаване качеството на процеса за сметка на автоматизацията и документирането на операциите по подбор и оценка на кандидатите за работа.

120 

С помощта на системата може да се изпълни пълния цикъл за набиране на кадри от създаването на ново работно място, до приемането на работа на избран служител.

За целта са реализирани специални механизми за автоматизиране на процесите за анкетиране, които осигуряват:

 • формиране на анкети/запитвания;
 • разпращане на анкетите/запитванията по електронна поща;
 • импорт и анализ на получените данни.  

thumb_121

В системата могат да се създават и съхраняват типови въпроси за анкетиране на служителите относно тяхната удовлетвореност.

За оценяване на персонала все по-често се прилагат формализирани и единни за цялата организация критерии за оценка. Тези критерии обикновено се наричат компетенции. 

thumb_122

В системата може да се попълни списък с компетенции, който да се използва за формализиране на критериите за оценяване. Чрез този списък могат да се извършват обективни атестации на служителите.

С цел проверка на компетенциите и рационалното позициониране на служителите могат периодично да се назначават, провеждат и анализират атестациите на служителите. 

thumb_123

thumb_124

Обучението на служителите е основна част от задачите по обезпечаване на необходимата квалификация на персонала.

С помощта на 1C:Enterprise ERP може да се:

 • установи необходимостта от обучения;
 • съставят планове за обучения;
 • организират планираните обучения;
 • оценят резултатите от обученията. 

thumb_125

Обобщаващи данни за плановете за обучения, разходите за обучения и тяхната резултатност може да се получат с помощта на справките, заложени в системата.

thumb_126 

За управление на мотивацията на служителите могат да се задават нива на зависимост на допълнителните паричните поощрения спрямо постигнатите резултати. Решението 1C:Enterprise ERP позволява да се въведе прозрачна и ефективна схема за финансова мотивация за произволна длъжност. Важни елементи от мотивационните схеми са използваните показатели за оценка на резултатите и способите за разчет на поощренията.

thumb_127 

Системата предоставя и средства за планиране на отпуските на служителите, с помоща на които може да се организира процеса на разработка на график за отпуски, разпределяйки го между няколко отговорни лица и предоставяйки информация за това дали служителя има право на искания отпуск, не противоречи ли отпуска на планираните мероприятия, кой друг служител ще е в отпуск в този период и т.н. 

thumb_128

По този начин може да се види разпределението на отпуските във времето. Системата предоставя механизми за проверка и справки, с които бързо да се открият възникнали грешки.

Графика за отпуските може да бъде нагледно представен във вид на Гант диаграма. 

thumb_129

Могат да се извеждат редица справки, свързани с персонала:

 • Списъци със служители;
 • Коефициент на текучество на кадрите и средносписъчен състав,
 • Движение на кадрите,
 • Статистика на кадрите,
 • Справки за отпуските.

thumb_130

 


1C:Enterprise ERP

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: [email protected]

© 2023 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни