• 02 490 1600
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управление на основни средства

Изпълнението на производствената програма в срок и оптималното използване на ресурсите е възможно само при качествено планиране на техническото обслужване и ремонта на основните средства. За тази цел 1C:Enterprise ERP предоставя възможност за  организиране и управление на нормативната база за обслужване на основните средства и възможност за управление на обслужването им.

В системата е предвидено управление на следните видове дълготрайни материални активи:

 • оборудване, което предстои да бъде предадено в експлоатация;
 • оборудване, което е в експлоатация;
 • строителни обекти;
 • основни средства.

1C:Enterprise ERP позволява да се автоматизират всички типови операции за контрол на основните средства:

 • въвеждане;
 • промяна на състоянието;
 • амортизационни отчисления;
 • промяна на параметрите и начините за отразяване на амортизационните разходи;
 • контрол на реалната работа на основните средства;
 • комплектоване и разкомплектоване, прехвърляне, модернизиране, изписване и продажба на ОС;

Придобитите основни средства първоначално се завеждат като оборудване, което дава възможност да се разграничи момента на закупуване на актива, от момента на въвеждането му в експлоатация. Въвеждането на актива в експлоатация може да се отрази в системата в произволен момент с регистрирането на предвиден за целта документ.

Системата разполага с всички необходими документи за отразяване на операциите с основните средства - преместване, комплектоване и разкомплектоване, промяна на състоянието, модернизация, изписване, предаване.

thumb_019

Поддържа се широк спектър от методи за разчет на амортизацията като при разчета на амортизацията може да се посочи не само метода на разчет, но и необходимостта от приложение на график за разпределение на сумата за годишна амортизация по месеци. Разчета на амортизацията се извършва автоматично по зададен за основното средство метод:

 • линеен метод;
 • пропорционален на обема на работа;
 • по единните норми за амортизационни отчисления;
 • метод на снижаващия остатък;
 • по броя на годините от срока за полезното използване;
 • по индивидуален график за амортизация;

За разчет на месечна сума може да се посочи график за разпределение на годишната сума за амортизация по месеци. Посочването на график дава възможност да се отчете, например, сезонността на експлоатация на основното средство.

Системата поддържа набор от справки за  извеждане на пълната информация относно наличните в предприятието основни средства и оборудване, включително Данъчен амортизационен план, Счетоводен амортизационен план, Временни данъчни разлики, Движение на дълготрайни активи.

thumb_020

1C:Enterprise ERP предоставя възможност за управление, планиране и отчет на дейността по техническото обслужване и ремонта на оборудването. Предвидени са различни видове техническо обслужване като преглед, профилактично обслужване, профилактични ремонти и други регламентирани дейности.

С помощта на средствата, предоставяни от системата се решават следните основни задачи:

 • организиране на нормативно-помощната база данни;
 • планиране на обслужването и необходимите за изпълнението му ресурси;
 • отчитане на резултатите от изпълнението на ремонтите, отчитане на разходите за обслужване;
 • анализ на отклоненията от сроковете и обемите на планираните и изпълнени ремонти;
 • разчет на стойността на обслужването.

В системата са предвидени два вида условия за организиране на ремонтите:

 • според зададен период (календарно време) като интервала се определя в документацията към оборудването. Например периодично може да се изпълнява такъв вид обслужване като преглед на машина, смяна на маслото на оборудването, смяна на части;
 • според работата на оборудването (до достигане на определени стойности за дадени параметри на работа на оборудването). Концепцията на такъв ремонт предполага инспектиране на състоянието на оборудването по установен график, ако състоянието излиза извън границите на зададената критична стойност се извършват ремонтни дейности. 

thumb_021 

Действията необходими за обслужване на даден основно средство са схематично представени тук:

022

Поръчките за обслужване могат да бъдат формирани ръчно (например, в случай на критична повреда в работата на оборудването), а могат да бъдат и генерирани автоматично от системата съгласно наличната в нея информация за фактическото състояние на оборудването и данните от нормативната база, според които се изисква ремонт. 

thumb_023

На основание на поръчките за ремонт се съставя документ за оперативно планиране на ремонта, съдържащ задание за обслужване на основното средство, адресирано към конкретно подразделение на предприятието. Изпълнението на извършените ремонти се отчита в системата. Натрупаните данни предоставят пълна информация за различни справки и анализи.

Системата позволява да се получи подробна информация за състоянието на основните средства, да се анализира степента на тяхното износване и да се проследи изпълнението на техническото им обслужване.


1C:Enterprise ERP

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: [email protected]

© 2023 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни