Услуги

Поддръжка

Предвид ключовото значение на ERP система за ежедневните бизнес операции, осигуряване на първокласна поддръжка е изключително важно.

Ние сме инвестирали много в съвременни средства, технологии, компетентни консултанти и технически специалисти, за да осигурим на клиентите си най-добрата поддръжка.

Image

Изградената инфраструктура за поддържка включва контактен център, CRM система, ресурси в секцията за поддръжка на сайта, средства за отдалечена поддръжка през интернет.

Ние гледаме на нашите клиенти като на дългосрочни партньори

Изградената инфраструктура за поддържка включва контактен център, CRM система, ресурси в секцията за поддръжка на сайта, средства за отдалечена поддръжка през интернет.Стратегическото разположение на офисите в София, Казанлък и Варна ни позволява много бързо да достигнем до всеки наш клиент при необходимост от поддръжка на място.

Поддръжка е гаранция, че ERP системата, на която разчита Вашия бизнес ще работи надеждно и безотказно, а също така непрекъснато ще се обновява и развива. Предлагаме гъвкава политика за поддръжка, която е в състояние да отговори на специфичните индивидуални нужди на всеки клиент, като му предоставим най-подходящия за него пакет за поддръжка и сервизно облсужване.

Освен консултантска помощ, в рамките на поддръжката клиента получава всички нови версии на технологичната платформа 1C:ENTERPRISE 8.3 и на приложенията, с които е изградено вашето конкретно бизнес решение. Обичайната практика е нови версии да се издават поне веднъж в годината и да включват подобрения, промени във функционалността в резултат на развитието на приложенията или произтичащи от промени в законодателството.

Поддръжката на системата гарантира надеждна и безотказна работа на системата при изпълнение на ежедневните бизнес операции, както и непрестанно и устойчиво развитие на системата и използване най-съвременни технологии, което да повишава конкурентоспособността на вашия бизнес.


 
 
 

Image
Image