Услуги

Обучение

За успешното внедряване на ERP решение адекватното обучение на персонала за работа с него е от ключово значение. За това ние предлагаме специализирани програми за обучение.

Те включват различни модули, които спомагат за ефективното и трайно обучение на персонала.

Image

Програмите за обучение се делят на две категории:

  • за системни администратори
  • за крайни потребители

С профилираното обучение значително се намаляват оперативните разходи по поддръжка и опериране на системата. Повишава се ефективността и се осигурява възможност за развитие на нови приложения в бъдеще от специалистите, тъй като персоналът ще бъда способен да работи самостоятелно със софтуера и да продължи развитието и подобрението на информационната система. Обучението се провежда в групи от 6 до 12 души, с продължителност от 4 до 6 часа в работно време по предварително изготвена и одобрена от клиента програма и план-график. Обучението може да се извършва на място при Вас или в нашия учебен център.

Основни ползи от обучението:

Бързо и ефективно усвояване на процедурите по използването на системата и цялостна оптимизация на бизнес процесите, базирана на новите възможности, които системата предлага. Повишаване на продуктивността и ефективността на потребителите, чрез усвояване на целия спектър от възможности на система, бързо откриване на необходимите данни и автоматизация на ежедневните операции.

Намаляване на експлоатационните разходи, чрез възможност техническия персонал да поеме ежедневната поддръжка на системата. Предоставя необходимите знания и умения на потребителите и на административния персонал да използват системата във всекидневната си работа.

Обучението на персонала е важна част от повишването на конкурентната способност на бизнес, осигурява развитие на служителите и непрестанно повишение на техните умения и ефективността, с която се справят с ежедневните си задачи.

Нашите обучаващите кадри са професионалисти със сериозен опит в обучението на персонала и отлично владеят всички възможности на система. Те имат сериозен опит в управленското и бизнес консултиране, както и в областта на информационните технологии и тяхното практическо прилагане в бизнеса за постигане на оптимални резултати.

Обучението по техническите аспекти на информационната система се извършва от сертифицирани технически специалисти, а в икономическата област от консултанти, с икономическо образоввание, сертифицирани в съответната област.

Image
Image