Услуги

Консултантски

Качествените консултантски услуги са важен компонент за успеха на всеки ERP проект. Ето защо като фирма, сертифицирана по стандарта за управление на качеството ISO 9001 и в съответствие с нашата фирмена философия за пълно удовлетворяване на нуждите на клиента, наша основна задача е да осигурим качествено цялостно решение, включително внедряване, обучение и последваща поддръжка на системата.

Image

Предлагаме пълен спектър от консултантски услуги, включващи анализ и оптимизация на бизнес процесите, изграждане на адекватна ИТ инфраструктура, както и специализарано обучени и ефективно управление на проекта по утвърдена методика, гарантираща успешно внедряване с видими резултати в кратки срокове.

Image
Image