Услуги

Внедряване

Нашият екип работи по стандартизирана и доказана в практиката методология на внедряване, гарантираща оптимално и качествено внедряване.

Тя се базира на разделянето на проекта на отделни етапи и стъпки, с цел по-лесното и ефективно управление и измерване на резултатите след всеки етап.

Image

Приложени са и най-добрите световни практики за успешно реализиране на комплексни ERP проекти и са съобразени с обективните реалности в нашата страна.

Основните етапи са стандартизирани и обхващат целия жизнен цикъл на решението - от предварителния анализ, реализацията, експлоатацията до евентуални бъдещи разширявания и промени, както и поддръжка в процеса на експлоатация.

Етапи на внедряване

  • Анализ на текущото състояние
  • Ананлиз на необходимите предварителни дейности и ресурси
  • Изготвяне на предварителен бюджет
Image
Image