Решения

Търговия

За фирмите ориентирани към търговска дейност се предлагат две решения, които позволяват максимално точно да се отговори на специфичните им потребности:

1C:ERP - ориентирана към търговски организации ERP система, включваща всички основни функции, необходими за ефективно оперативно управление на търговския процес - планиране, доставки, продажби, складово стопанство, следене на вземания и задължения, управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (CRM), фактуриране, експедиция, пълен набор справки и анализи на търговския процес, включително Business Inteligence (BI).

Image

Системата позоволява и следене и дефиниране на ключови показатели (KPI - Key Performance Indicators) за отделните основни дейности и ги предоставя на съответните отговорни лица и ръководители.

Системата 1C:ERP включва управление на финансите и разплащанията, но не включва счетоводна функционалност, както и управление на основните средства и активите. Подходяща е за чисто търговски фирми, които не извършват допълнителни процеси върху стоките и нямат производствена дейност или инженерингови услуги, а счетоводното им обслужване е поверено на външна организация.

1C:ERP - пълнофункционална ERP система от висок клас, включваща всичко необходимо за оперативното и финансово управление на една търговска организация. В допълнение към основните търговски функции, предлагани от 1C:Trade ERP и опертавното им управление, тук са налични и пълен набор средства за финансово управление и счетоводна отчетност. Възможно е също и преработка на стоките преди тяхната продажба, производство и извършване на комплексни инженерингови услуги.

Системата 1C:ERP включва пълен набор от функции за управление на оперативната дейност, финансите и разплащанията, счетоводната отчетност , управление на актвивите и основните средства, управление на персонала, бюджетиране и контролинг. Подходяща е за търговски фирми, които в допълнение към основния търговски процес , извършват допълнителни процеси върху стоките и имат производствена дейност или комплексни инженерингови услуги и обслужване, а счетоводното им обслужване се осъщсетвява в самата фирма.

Image
Image