Решения

Поръчкови решения

Технологичната платформа 1C:ENTERPRISE 8.3 позволява разработка на специфични приложения със значителна сложност и богата функционалност в много кратки срокове. При товя тя предоставя предварително дефинирани всички основни обекти и механизми, обичайно използвани в икономически и административно ориентирани приложения - контрагенти, документи, задачи, възможност за дефиниране на работни потоци, генератор на справки и отчети.

Image

Поръчковите решения, разработени на платформата 1C:ENTERPRISE 8.3 се възползват от всички предимства, които тя предоставя - висока надежност, удобен потребителски интерфейс, възможности за разширение мащабируемост и лесна и бърза интеграция със съществуващи системи. Технологичната платформа 1C:Enterprise предоставя всички основни стандартни модели, изолира разработчика от технически детайли и му позволява да се концентрира върху чистото програмиране за решаването на конкретните задачи. Всичко това води до драстично съкращаване на времето за разработка и като следствие на общата цена на решението.

Приложните решения, изградени на основата на технологичната платформа 1C:ENTERPRISE 8.3 включват в себе си пълен набор от съвременни административни средства - роли и права за достъп, следене и администриране на системата на различни нива, изграждане на ролево базирани интерфейси, както и развити възможности за обновяване на системата. Всички приложни решения се предоставят в техния изходен код, което позволява тяхната лесна и бърза адаптация и промяна при необходимост, която може да се извърши и от екип на клиента, когато е наличен такъв. Като резултат значително се намаляват експлоатационните разходи за поддръжка и развитие на системата.

Image
Image