Решения

Вертикални решения

На основата на технологичната платформа 1C:ENTERPRICE 8.3 са налични множество вертикални решения, решаващи специфични проблеми и насочени към определени индустрии.

Те се възползват от заложените механизми и добри практики, заложени в ERP системата 1C:ERP, като ги разширяват и променят, така че да отговарят на специфичните нужди на определени индустрии.

Image

Към момента са налични следните вертикални решения, базирани на 1C:ERP:

Пълнофункционална ERP система насочена към предприятия в областта на хлебопроизводството и сладкарската индустрия и отчитащи техните специфични нужди.

В допълнение към стандартната функционалност тук се отчита много краткия цикъл на поръчка, производство и реализация на продукцията.

Добавени са функции за оптимизиране на количеството произведена продукция на основата на планове, отчитащи сезонност на търсенето, както и реалните ежедневни поръчки.

Предвидена е и система за мобилна търговия, която позволява ефективно управление на дистрибуцията на продукцията, което е критично предвид краткия цикъл на достигане на продукта до пазара. Осигурена е пълна двустранна проследимост на продукцията по партиди, за да се отговори максимално на изискванията към хранително-вкусовата промишлненост и страндартите HACCP и GMP.

Image
Image