Решения

1C:ERP позволява управлението на всички аспекти на дейността на организацията, включително управление на оперативните процеси, счетоводна отчетност и финанси, но може да се използва и само за финансово управление и счетоводно отчитане по националните и международни стандарти.

Това е подходящо, когато оперативното упрваление на дейността се извършва от друга специализирана система, в която финансите не са достатъчно добре застъпени или организацията е специализирана в оказване на финансово-счетоводни услуги на външни организации.

Archimed eDMS - Success through collaboration
Image
Image