1C:ERP Business+

Управление на работното облекло и екипировката

Работното облекло и екипировката представляват разновидност на стоково-материалните ценности (СМЦ), която се управлява по специфичен начин.

Image

017Както и всички останали СМЦ, работното облекло и екипировката се описват в системата, но за тях се задават и допълнителни параметри като срок на полезно използване, способ за погасяване на стойност, способ за отразяване на разходите по погасяване на стойността в разходите на предприятието.

Всички движения на работното облекло и екипировка, предаване в производството, връщане от производството, промяна на получателя, се регистрират в системата.

018Погасяване на стойността на работното облекло и екипировката, намиращи се в експлоатация, се изпълнява автоматично от системата.

Image
Image