1C:ЕRP World Edition

Управление на склад и запаси

fas fa-info-circle

 • Оптимизация на складовите запаси
 • Оптимизация на материалните потоци
 • Намаляване на разходите за съхранение

Image

1С:ERPWorld Edition позволява ефективно управление на складове и оптимизация на складовите запаси, като предлага гъвкаво управление на процесите и следните ключови функционалности:

 • Управление на адресни складове – позволява ви да управлявате вътрешно складовата логистика с възможност за прилагане на множество гъвкави политики за управление разполагането на стоките, контрол натоварването по обем и тегло, управление подбора на стоки при експедиция, преместване между адресни клетки и т.н.;
 • автоматичен избор на оптималното място за съхранение при заприхождаване и комплектация;
 • създаване на работни зони за оптимален достъп до складови клетки;
 • формиране на последователност за обход на складови клетки;
 • използване на различни стратегии за подбор на стоки по поръчки и за оптимизация разполагане на стоките в складовите клетки;
 • отчитане на стоки в складове за отговорно пазене;
 • многоетапен процес за инвентаризация на стоки;
 • оптимизация процесите за вътрешна логистика и доставка до клиентите;21

22В системата е налично и мобилно работно място за складов работник, позволяващо да се работи директно с мобилни терминали с баркод скенери (hand held устройства). Изпълнението на заданията с помощта на мобилно работно място намалява времето на складиране и подбор на стоки, а така също и да се минимизират грешките за сметка използването на баркодове.

Image
Image