1C:ЕRP World Edition

Управление на ремонтите

fas fa-info-circle

  • Повишаване ефективността на ремонтните дейности
  • Управление и отчет на техническото обслужване и ремонта на оборудването
  • Планиране на регламентирани ремонтни дейности

Image

Реализирана е функционалност за управление на техническото обслужване и ремонта на оборудването.

Наличните средства за организация и автоматизация управлението на ремонтните дейности обезпечават ефективното използване активите на предприятието чрез:

  • 10подготовка, планиране и контрол на дейностите по предотвратяване на непланов престой на оборудването (планирани инспекции, откриване на отклонения в ранните етапи, предотвратяване на дефекти);
  • осигуряване на високо качество на продукцията чрез наблюдение на състоянието на оборудването (навременна подмяна на консумативи и резервни части, контрол наработката на оборудването и остатъчен полезен живот);
  • намаляване на разходите за поддържане работоспособността на оборудването;
  • въвеждане на единни регламенти за обезпечаване и финансиране на ремонтни работи;

Функционалността на подсистемата решава следните задачи:

  • 11регистрация и съхранение на информация за използваното оборудване, параметрите на тяхната експлоатация, параметрите за планиране на тяхната периодична поддръжка;
  • регистрация наработката на оборудване в съответствие със зададените регламенти определените регламенти;
  • планиране на периодично техническо обслужване и ремонти;
Image
Image