1C:ЕRP World Edition

Управление на продажбите

fas fa-info-circle

 • Намаляване на времето за изпълнение на поръчките
 • Ефективно управление на продажбите
 • Разширение на възможните пазари

Image

В състава на 1С:ERP World Edition са включени необходимите инструменти за планиране и контрол на продажбите, облекчаващи работата на търговските подразделения и осигуряващи необходимото ниво на контрол на процесите от ръководството на компанията.

Основни характеристики:

 • възможност за гъвкава настройка на различни схеми на продажбата на едро за различните складове и клиенти: директни продажби, продажби по – поръчка, продажби чрез търговски представители (PreSale, ExWan), и т.н.
 • автоматизация на продажбите на дребно: възможност за интеграция с търговско оборудване, управление на продуктовите диапазони, отпечатване на ценови етикети и етикети с баркодове, използване на карти за лоялност и много други;
 • възможност за изграждане на мобилно приложение за работата с ExWan и PreSale търговия;
 • гъвкави варианти за ценообразуване: поддържане на няколко вида цени в различни валути, използване на типови и индивидуални ценови споразумения;
 • управление на комисионна търговия, агентски услуги;
 • инструменти за управление на транспорта и доставките на стоки с възможности за планиране както на собствените ви превозни средства така и с използване на превозни средства на логистични компании;
 • организиране и опростяване на работата по оформянето на съпроводителните документи за движение на стоки между организациите;
 • аналитична и оперативна отчетност на събитията;19

В системата е предвидена възможност за самостоятелна регистрация на поръчки от клиенти през интернет и получаване на оперативна информация за техния статус.

Основните характеристики на работата на подсистемата за самообслужване са:

 • преглед на информацията за вашите поръчки;
 • преглеждате наличните салда в складовете;
 • регистрация на нова поръчка;
 • контрол състоянието на взаиморазчетите;
 • промяна на контактната информация;
 • създаване отчет на комисионера;
 • регистрация на оплаквания/претенции;
 • създаване на план за покупки;
Image
Image