1C:ЕRP World Edition

Управление на бюджетния процес

fas fa-info-circle

  • Автоматизация управлението на бюджетния процес
  • Визуален контрол върху процеса на бюджетно планиране
  • Сравнение на оптимистични и песимистични бюджети

Image

Ефективното управление на бюджетния процес позволява на специалисти своевременно да изпълняват необходимите задачи, а ръководителите на подразделения чрез специализирано работно място да контролират процеса като цяло и своевременно да вземат правилни управленски решения.

Основни характеристики:

  • възможност за дефиниране на сложни процеси за планиране на бюджети, включително последователни и паралелни варианти;
  • визуално показване на процеса на бюджетно планиране и бюджетиране с план-фактни анализи на неговото изпълнение;
  • мониторинг на бюджетния процес по етапи и отговорни лица;
  • изчисляване на прогнозата за действителното изпълнение на бюджетния процес, като се отчита текущото състояние на задачите по етапи;
  • гъвкав механизъм за утвърждаване на създадените бюджети;16

Предвидените са механизми за подпомагане вземането на решения при утвърждаване на бюджети, реализирана е възможност за анализ на постъпилите за утвърждаване бюджети с помощта на настроените в бюджетния процес контролни отчети. За всеки етап на бюджетния процес може да се настроят неограничен брой контролни отчети., което ви позволява да получите изчерпателна информация за вземане на решения.

Image
Image