1C:ЕRP World Edition

Управление взаимоотношенията с клиентитe

fas fa-info-circle

 • Обединяване на процеса в продажбите
 • Задържане на съществуващи и привличане на нови клиенти
 • Оценка рентабилността на работа на мениджърите

Image

Ефективното изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и доставчици се улеснява от функционалността за управление на взаимоотношения с клиентите (CRM).

181С:ERP World Edition притежава множество инструменти, насочени към привличане на нови и задържане на съществуващите клиенти в т.ч.:

 • съхранявате пълна контактна информация на контрагентите и техните служители;
 • управлявате и проследявате комуникацията и взаимодействията с клиентите;
 • извършвате сегментиране на клиенти, номенклатури, дефиниране на бизнес региони за анализ на продажбите;
 • отразявате маркетинговите мероприятия в системата и анализирате тяхната ефективност;
 • отразявате в системата цикъла на взаимодействие с клиентите от първоначалния контакт до пълното изпълнение на поетите ангажименти, с използване на структурирани бизнес процеси за продажби;
 • съхранявате индивидуални и типови споразумения с клиентите, гъвкаво управлявате йерархична система от отстъпки, с използване на автоматизирани механизми за изчисляването им;
 • проследявате и анализирате оплакванията на клиентите относно експедираните продукти;
 • изпращате информационни бюлетини и известия директно от системата;
 • извършвате ABC (XYZ) класификация с изграждането на BCG-матрица;
 • формирате фуния на продажбите, анализирате причините за загуба на потенциални сделки;
 • съхранявате информация за конкурентите и тяхната политика за ценообразуване;

Ръководството може да оцени ефективността на работата на всеки търговски мениджър по редица показатели:

 • по обем на продажбите и печалбата;
 • по процент на задържане на съществуващи клиенти;
 • по навременно изпълнение на задачите в рамките на подготовката на всяка сделка;
 • по причини за отказ на потенциални клиенти от възможни сделки;
 • по сегменти на номенклатура и сегменти клиенти в разрез на дефинираните бизнес региони;
Image
Image