1C:ЕRP World Edition

Средства за анализ и отчетност

fas fa-info-circle

 • Система от настроени отчети
 • Разшифровка на отчетите до документи
 • Персонализация на отчети

Image

1С:ERP World Edition включва мощна и гъвкава система за справки, която позволява оперативно да се анализират и непрекъснато да се контролират практически всички аспекти от дейността на предприятието.

В основните възможности на системата са предвидени:

 • Интелигентни средства за автоматично съставяне на справки без необходимост от програмиране;
 • Дизайн в стила на електронните таблици;
 • Линейни, йерархически и кръстосани справки;
 • Поддържка на групировки;
 • Разшифроване на отделни елементи от справките;
 • Широк спектър от възможности за бизнес графика;

03Информация може да се получи в произволен разрез с необходимата детайлизация. Потребителят може самостоятелно да настройва нивото на детайлизация, параметрите на групировките и критериите за подбор на данни в справките, в съответствие със спецификата на решаваните задачи. Такива индивидуални настройки (фактически, създадени от потребителя специализирани справки) могат да се съхраняват за по-нататъшно използване.

В състава на системата са включени над 300 предварително дефинирани отчета, позволяващи пълноценен анализ на дейността във всеки един аспект.

Основни характеристики на отчетите в системата са:

 • Възможност за персонална настройка на всеки отчет;
 • Съхраняване на всяка настройка като вариант на отчета. Системата не поставя ограничения на количеството варианти на даден отчет;
 • Популация на вариант на отчета до други потребители (група потребители);
 • Възможност за периодично изпращане на варианти на отчети по електронна поща до групи потребители по управляемо разписание и избор на формат за презентация на резултатите;
Image
Image