1C:ЕRP World Edition

Подсистема за планиране

fas fa-info-circle

 • Създаване на съгласувани планове
 • Оценка на резултатите от планирането
 • Организация на взаимодействията подразделенията в компанията

Image

Използването на 1С:ERP World Edition осигурява съгласувана работа на подразделенията в компанията за създаване и изпълнение на планове за продажби, производство и покупки.

Системата поддържа няколко нива на планиране:

 • управление процеса на планиране;04
 • възможност за планиране по множество сценарии;
 • наличие на различни варианти за попълване на планове (исторически данни, формули, импорт на данни и т.н.);
 • възможност за използване на сезонни коефициенти;
 • прогнозиране на салда с отчитане на планираните постъпления и разход на материали;
 • автоматично планиране на материалите за обезпечаване изпълнението на производствените планове;
 • проверка коректността и балансираността на плановете, оценка изпълнимостта на плановете за потребности за сметка на плановете за обезпечаване на потребности;
 • наличие на инструменти за план-фактен анализ;
Image
Image