1C:ЕRP World Edition

Мониторинг и анализ по ключови индикатори за компанията

fas fa-info-circle

 • Ежедневен контрол по ключови показатели
 • Анализ на финансовите резултати
 • Детайлизация на индикаторите

Image

Резултатите от управлението, оперативността и качеството на решенията, вземани от ръководителите, в голяма степен зависят от това, доколко ефективно те могат да използват данните от различните аспекти в дейността на предприятието, натрупвани в информационните системи.

02 

В системата е разработена функционалност за мониторинг по ключови индикатори (KPI), който се използва за контрол и анализ на целевата ефективност на предприятието. Инструмента позволява да се анализират текущите стойности на индикаторите и динамиката им на изменение, да се извеждат различни форми за визуализация на индикаторите с графично представяне на данните и възможности за разшифровка на стойностите.

Функционалността предлага следните основни възможности:

 • изграждане на йерархичен модел на цели и целеви показатели;
 • създаване на различни варианти на показателите с възможност за сравнение;
 • мониторинг на целевите показатели с разшифровка на изходните данни, контрол "Ден-Седмица-Месец";
 • възможност за анализ на финансовите показатели по направление на дейността;
 • разнообразни графични форми за представяне на аналитичните отчети;
 • достъп от мобилни устройства (таблет, смартфон), изпращане на отчети до електронна поща;

Инструментите за мониторинг и анализ на производителността позволяват:

 • да се задават неограничен брой целеви показатели за ефективност и различни варианти за техния анализ;
 • да се контролира работата на организацията в реално време, "да се обхване състоянието на целия бизнес с един поглед";
 • своевременно да се идентифицират отклоненията от плана, негативните тенденции, точките на растеж;
 • да се детайлизират показателите до отделните стопански операции формирали резултата на показателя;
Image
Image