Продукти

Софтуерни продукти

Продуктите от фамилията 1С:Business+ се състоят от две части - технологична платформа и приложно решение. Тази идеология позволява бързо да се изграждат комплексни решения за управление на бизнеса, като при това се гарантира голяма гъвкавост и мащабируемост.

Archimed eDMS - Success through collaboration
Image
Image