За нас

Защо да изберете нас?

Image

Изборът на доставчик е важен фактор за успеха на внедряването

Дори да сте избрали перфектната ERP система, никога не забравяйте, че тя няма да заработи сама. Тя трябва да служи на Вас и да отразява спецификата на Вашия бизнес, затова изборът на партньор за внедряване е от изключително значение.

Не забравяйте, че Вашите отношения с избрания партньор не приключват с внедряването на системата, а ще продължат през цялата й експлоатация, затова избирайте внимателно.

Изберете си партньор, който се ползва с добро име в индустрията, който подхожда честно и открито към Вас и който не се стреми към сделка на всяка цена. Изберете си партньор, с който Вие самия се чувствате комфортно и с който имате сходни виждания за начина, по който се прави бизнес.

Защо да изберете нас?

Защото повече от 10 години ние изграждаме фирмена култура, базирана на следните ценности:

  • Култура на успеха. Нашият успех и репутация се основават на успеха и репутацията на нашите потребители.
  • Култура на промяната. За нас промяната е непрекъснат процес, целящ постоянно подобряване на качеството и повишаване удовлетвореността на клиента.
  • Култура на екипност. Ние сме убедени, че най-добрите резултати се постигат, когато индивидуалните способности и умения се използват оптимално в екип.
  • Култура на партньорство. За нас клиента не е просто клиент, а дългосрочен партньор. Нашата основна задача е да му помогнем да постигне своите цели, а резултатите да отговарят и дори да надхвърлят очакванията му.

Защото ние никога няма да допуснем клиента да се провали!

Image
Image