Въпроси и отговори

ERP (Enterprise Resource Planning) е интегрирана система, обхващаща всички аспекти на управлението на бизнеса - планиране, бюджетиране, финасово управление, производствени процеси, доставки, продажби, отношения с клиенти и доставчици, активи и оборудване, материални запаси, складово стопансво, персонал и счетоводство.

Image
Image