Блог

До 150,000 лева безвъзмездно финансиране на ERP за малките фирми

Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“. По нея може да се финансират безвъзмездно до 75% от проекти за придобиване на специализиран софтуер за основната дейност, внедряване на ERP и CRM системи или други управленски ИКТ решения. Максималната сума на безвъзмездното финансиране е 150,000 лева. Срокът за подаване проекти по тази процедура е до 16 септември 2024 година.

Как интеграцията на индустриални IoT с ERP може да помогне на бизнеса?

Ключово предимство на ERP системите е събирането на данните в централизирана информационна система, което осигурява верността им и облекчава управлението и анализа им. ERP интегрира данните от всички бизнес процеси, което позволява лесно да се види цялостната картина. Точните данни са основата за бързо вземане на правилни управленски решения. Когато технологиите интернет на нещата (IoT) се интегрират с ERP, на разположение са още повече данни за използване и анализ. Увеличеното количество данни осигурява по-задълбочен поглед върху това, което се случва в бизнес процесите на компанията. ERP получава информация от Интернет на нещата (IoT) и я превръща в полезни анализи, които помагат за вземането на бързи и правилни решения.

Малкото (код), дава много повече (предимства) на бизнеса

Във високо конкурентната среда на съвременния бизнес, бързото и ефективно разработване и развитие на софтуер е от ключово значение за успешното функциониране на всяка организация. С постоянните изисквания за иновации и непрекъснато променящите се нужди на клиентите, възниква необходимост от инструменти, които да позволяват ускорено създаване и конфигуриране на софтуерни решения. Развойните средства с "Low code" са мощен инструмент за улесняване на софтуерната разработка и управление на бизнес приложения.  

5 признака, че бизнесът ви спешно се нуждае от ERP система

В бързо развиващия се свят е необходимо компаниите да използват съвременни инструменти и технологии, за да поддържат конкурентното си предимство. ERP (система за управление на ресурсите на предприятието) може да трансформира и оптимизира процесите във всяка организация. Ето няколко признака, че е настъпило време и бизнеса ви има неотложна нужда от внедряване на ERP система.

Image
Image